Project Unit 5: Being part of ASEAN

 • 1 Đánh giá

Làm việc trong theo nhóm. Tìm thông tin về các đặc điểm của các thành viên ASEAN và giới thiệu với lớp. Bài học giúp bạn học rèn luyện từ vựng và ngữ pháp đã học. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập sách giáo khoa.

Project – Unit 5: Being part of ASEAN

1. Work in two groups. Each group should choose a different set of questions. Do some research and find out the following: (Làm việc theo 2 nhóm. Mỗi nhóm chọn một bộ câu hỏi khác nhau. Hãy nghiên cứu để tìm ra những ý dưới đây:)

Dịch:

A: Quốc gia thành viên ASEAN

 • không có đất liền?
 • Có dân số lớn nhất / nhỏ nhất?
 • sử dụng đô la làm đơn vị tiền tệ?
 • có số đảo lớn nhất?

B: Quốc gia thành viên ASEAN

 • sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ chính thức của họ?
 • được gọi là 'vùng đất của những ngôi chùa vàng'?
 • được biết đến như là "vùng đất của nụ cười"?
 • Có diện tích lớn nhất / nhỏ nhất?

Giải:

Set A:

 1. Laos
 2. Indonesia (largest: 237,424.363 - 2011 Census); Singapore (smallest: 5,076,700 people -2010 Census)
 3. Brunei (Brunei dollar) and Singapore (Singapore dollar)
 4. Indonesia (It has about 17,508 islands)

Set B:

 1. The Philippines and Singapore
 2. Myanmar
 3. Thailand
 4. Indonesia (largest: 1,904,569 km2); Singapore (smallest: 707.1 km2)

2. Present your findings to the whole class. (Trình bày những điều em tìm được trước cả lớp.)


 • 18 lượt xem