Khoa học tự nhiên 9 Bài 15: Nhiễm sắc thể

  • 1 Đánh giá

Sau đây, KhoaHoc sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi cho "Bài 15: Nhiễm sắc thể- Sách VNEN khoa học tự nhiên lớp 9,trang 78". Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát vùng bắt màu trong mỗi tế bào trên một tiêu bản hiển vi ở hình 15.1 và trả lời câu hỏi:

- Vùng bắt màu thuộc bào quan nào của tế bào?

- Sự bắt màu ở các tế bào khác nhau có khác nhau không?

- Cấu trúc bắt màu có thể phân biệt riêng rẽ ở các tế bào nào? Các cấu trúc đó không phân biệt được riêng rẽ ở các tế bào nào?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Nhiễm sắc thể

1. Hình thái NST

Hãy quan sát hình 15.2 và trả lời câu hỏi:

- NST ở kì giữa của quá trình nguyên phân có đặc điểm gì?

- Vị trí nào trên NST xác định hình thái NST? có các dạng hình thái nào?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Cấu trúc NST

- Từ thông tin có trong hình 15.3, hãy mô tả các mức độ xoắn và cho biết thành phần hóa học của NST là gì?

- Quan sát hình 15.4 và cho biết, sự khác nhau giữa NST đơn và NST kép là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

II. Bộ NST

Đọc bảng 15.1, nêu nhận xét về bộ NST của các loài sinh vật.

Loài2nnLoài2nn
Người4623Đậu Hà Lan147
Tinh tinh4824Ngô2010
7839Lúa nước2412
Ruồi giấm84cải bắp189

- Hãy quan sát hình 15.5 và cho biết, ở tế bào sinh dưỡng (xoma) và tế bào sinh dục (giao tử), bộ NST khác nhau như thế nào (về số lượng và thành phần NST)?

- Quan sát hình 15.6 và cho biết, cặp NST tương đồng là gì? Bộ NST lưỡng bội được hình thành như thế nào? Hai NST trong mỗi cặp NST tương đồng có đặc điểm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

III. Chức năng của NST

- Những đặc điểm nào đảm bảo cho bộ NST của loài duy trì được tính đặc trưng từ đời này qua đời khác?

- Những hoạt động nào của NST và của sinh vật đảm bảo cho các đặc điểm đó của NST?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Hãy hoàn thành bảng sau: điền số lượng NST trong bộ NST lưỡng bội hoặc đơn bội của loài vào ô tương ứng còn trống.

Sinh vật

n

2n

Sinh vật

n

2n

Ruồi giấm

4

Cá vàng

94

Đậu

14

Chó

39

Lúa mì

14

Tinh tinh

24

Cây bao báp

22

Người

46

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hãy điền các từ: cromatit, tâm động, đầu mút, cánh ngắn, cánh dài vào các ô ở vị trí phù hợp trong hình 15.7

=> Xem hướng dẫn giải

3. Hãy điền các từ: các cromatit chị em, các cromatit không chị em, cặp NST tương đồng, các NST không tương đồng tương ứng với các chữ cái phù hợp với các ô trong hình 15.8

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Cấu trúc xoắn của NST do sự liên kết giữa ADN và protein histon có vai trò gì đối với tế bào?

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Sưu tầm và báo cáo kết quả sưu tầm các tài liệu liên quan đến NST và tính di truyền, biến dị của người, của các sinh vật khác.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 25 lượt xem