Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập chung (3) chương 1|Cumulative practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài luyện tập chung (3) chương 1|Cumulative practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Calculate:

Tính:

a. x $\frac{4}{5}$

b. 2 x 3 $\frac{2}{5}$

c. : $\frac{7}{8}$

d. 1 : 1 $\frac{1}{3}$

=> Xem hướng dẫn giải

2. Find :

Tìm :

a. + $\frac{1}{4}$ = $\frac{5}{8}$;

b. - $\frac{3}{5}$ = $\frac{1}{10}$;

c. x $\frac{2}{7}$ = $\frac{6}{11}$;

d. : $\frac{3}{2}$ = $\frac{1}{4}$.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Write these lengths (follow the example):
Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

2m 15cm; 1m 75cm;

5m 36cm; 8m 8cm.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Circle the correct answer:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021