Trắc nghiệm vật lý 11 bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 11 bài 117: Dòng điện trong chất bán dẫn. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Silic tinh khiết

 • A. dẫn điện tốt ở mọi nhiệt độ
 • B. chỉ dẫn điện tốt khi ở nhiệt độ thấp
 • C. có liên kết đồng hoá trị giữa hai nguyên tử
 • D. chỉ có một loại hạt tải điện là electron

Câu 2: Chọn câu đúng

Pin mặt trời là một nguồn điện biến đổi từ

 • A. Nhiệt năng thành điện năng
 • B. Quang năng thành điện năng
 • C. Cơ năng thành điện năng
 • D. Hóa năng thành điện năng

Câu 3: Bán dẫn chứa tạp chất cho là bán dẫn

 • A. loại p
 • B. loại n
 • C. chỉ có hạt tải điện là lỗ trống
 • D. chỉ có hạt tải điện là electron

Câu 4: Điều kiện tác động làm xuất hiện cặp electron-lỗ trống trong chất bán dẫn là

 • A. độ ẩm của môi trường
 • B. âm thanh
 • C. ánh sáng thích hợp
 • D. siêu âm

Câu 5: Lớp tiếp xúc p-n có

 • A. tác dụng ngăn cản các electron từ p sang n
 • B. tác dụng ngăn cản các electron từ n sang p
 • C. tính dẫn điện một chiều từ n sang p
 • D. tính dẫn điện một chiều từ p sang n

Câu 6: Để tạo ra chất bán dẫn loại p, người ta pha thêm tạp chất, cách pha tạp chất đúng là

 • A. Si + As
 • B. Si + B
 • C. Si + S
 • D. Si + Pb

Câu 7: Chọn câu sai

 • A. Tại lớp chuyển tiếp p – n, có sự khuếch tán electron từ bán dẫn loại p sang bán dẫn loại n và khuếch tán lỗ trống từ bán dẫn loại n sang bán dẫn loại p
 • B. Khi electron gặp lỗ trống, chúng liên kết và một cặp electron và lỗ trống biến mất
 • C. Lớp chuyển tiếp p – n gọi là lớp nghèo vì không có hạt tải điện
 • D. Điện trở của lớp nghèo trong tiếp xúc p-n rất lớn

Câu 8: Chọn câu đúng. Đặt vào hai dầu một điot bán dẫn p – n một hiệu điện thế U = Vp - Vn. Trong đó Vp = điện thế bán bán dẫn p; Vn = điện thế bên bán dẫn n.

 • A. Có dòng điện qua điot khi U > 0
 • B. Có dòng điện qua điot khi U < 0
 • C. Có dòng điện qua điot khi U = 0
 • D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 9: Chọn phát biểu đúng khi nói về các hạt tải điện trong chất bán dẫn

 • A. Các hạt tải điện trong chất bán dẫn luôn bao gồm cả electron dẫn và lỗ trống
 • B. Các hạt tải điện trong chất bán dẫn loại p chỉ là chỗ trống
 • C. Các hạt tải điện trong chất bán dẫn loại n chỉ là electron
 • D. Cả hai loại hạt tải điện gồm electron dẫn và lỗ trống đều mang điện âm

Câu 10: Tính chất của điôt bán dẫn là

 • A. Chỉnh lưu và khuếch đại

 • B. Trộn sóng
 • C. Ổn áp và phát quang
 • D. Chỉnh lưu và dao động

Câu 11: Chọn câu đúng. Tranzito:

 • A. Là một chuyển tiếp p – n hay n – p
 • B. Có khả năng khuếch đại tín hiệu điện
 • C. Cường độ dòng điện qua cực colecto IC bằng cường độ dòng điện qua cực bazo IB
 • D. Tranzito hoạt động khi chuyển tiếp E – B giữa cực emito và cực bazo phân cực ngược và chuyển tiếp B – C giữa cực bazo và cực colecto phân cực thuận.

Câu 12: Trên hình a, b là đường đặc tuyến vôn-ampe của một điôt dẫn (dòng điện thuận và dòng điện ngược). Biết hệ số chỉnh lưu của một điôt bán dẫn đước xác định bằng tỉ số giữa trị số của cường độ dòng điện thuận (Ith) và cường độ dòng điện ngược (Ing) ứng với cùng một giá trị tuyệt đối của hiệu điện thế đặt vào điôt. Hệ số chỉnh lưu của điôt này ở hiệu điện thế 1,5V là

 • A. 13,6
 • B. 1,0
 • C. 1,5
 • D. 6,8

Câu 13: Chọn câu sai

 • A. Với cùng một hiệu điện thế ngược đặt vào một điôt chỉnh lưu, cường độ dòng điện ngược tăng khi nhiệt độ tăng.
 • B. Có thể dùng điôt phát quang để làm thí nghiệm minh họa tính chỉnh lưu của điôt.
 • C. Phôtôđiôt có thể tạo ra dòng điện, nếu lớp chuyển tiếp p – n của nó được chiếu bằng ánh sáng thích hợp, khi hai của của Phôtôđiôt được nối với một điện trở.
 • D. Có thể thay thế một tranzito n – p – n bằng hai điôt mắc chung ở phía bán dẫn loại p.

Câu 14: Chọn phát biểu đúng

 • A. Điện trở suất của bán dẫn giảm tuyến tính với nhiệt độ
 • B. Tính dẫn điện của bán dẫn phụ thuộc vào độ tinh khiết của chất bán dẫn
 • C. Lỗ trống trong chất bán dẫn là hạt dẫn điện mạng điện tích âm
 • D. Trong điều kiện nhiệt độ thấp, trong chất bán dẫn có nhiều electron tự do

Câu 15: Chọn câu đúng. Photodiot:

 • A. Là một chuyển tiếp p-n-p
 • B. Có tác dụng biến đổi tín hiệu điện thành tín hiệu ánh sáng
 • C. Có tác dụng biến đổi tín hiệu ánh sáng thành tín hiệu điện
 • D. Là một biến trở có giá trị thay đổi được dưới tác dụng của ánh sáng

Câu 16: Để tạo ra chất bán dẫn loại n, người ta pha thêm tạp chất, cách pha tạp chất đúng là

 • A. Ge + As
 • B. Ge + In
 • C. Ge + S
 • D. Ge + Pb

Câu 17: Chọn câu đúng.

 • A. Trong bán dẫn, mật độ electron luôn luôn bằng mật độ lỗ trống.
 • B. Nhiệt độ càng cao, bán dẫn dẫn điện càng tốt
 • C. Bán dẫn loại p tích điện dương, vì mật độ lỗ trống lớn hơn mật độ electron
 • D. Bán dẫn có điện trở suất cao hơn kim loại, vì trong bán dẫn có hai loại hạt tải điện trái dấu, còn trong kim loại chỉ có một loại.

Câu 18: Hạt mang điện chủ yếu trong bán dẫn loại n là

 • A. lỗ trống
 • B. electron
 • C. electron và lỗ trống
 • D. electron và ion dương

Câu 19: Điốt bán dẫn được dùng để

 • A. nấu chảy kim loại
 • B. chình lưu dòng điện xoay chiều
 • C. toạ ra dòng điện xoay chiều
 • D. biến đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều

Câu 20: Bán dẫn riêng là bán dẫn

 • A. hoàn toàn tinh khiết
 • B. loại n
 • C. chỉ có hạt tải điện là lỗ trống
 • D. chỉ có hạt tải điện là electron

Câu 21: Những chất nào dưới đây không phải là chất bán dẫn?

 • A. Silic (Si)
 • B. Gecmani (Ge)
 • C. Lưu huỳnh (S)
 • D. Sunfua chì (PbS)

Câu 22: Bán dẫn chứa tạp chất nhận là bán dẫn

 • A. có mật độ lỗ trống rất lớn so với mật độ electron
 • B. có mật độ electron rất lớn so với mật độ lỗ trống
 • C. chỉ có hạt tải điện là lỗ trống
 • D. chỉ có hạt tải điện là electron

Câu 23: Tranzito là dụng cụ bán dẫn có ba chân, cấu tạo của nó có số lớp chuyển tiếp là

 • A. 4 lớp
 • B. 2 lớp
 • C. 3 lớp
 • D. 1 lớp
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 17 vật lí 11: Dòng điện trong chất bán dẫn


 • 70 lượt xem