Trắc nghiệm hóa học 9 bài 20: Hợp kim sắt: Gang, thép

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 9 bài 20: Hợp kim sắt: Gang, thép. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn câu trả lời sai:

 • A. Gang là hợp kim của Fe và C, trong đó C chiếm 2-5%
 • B. Thép là hợp kim của Fe và C, hàm lượng C nhỏ hơn 2%
 • C. Gang có nhiều tính chất quý như: đàn hồi, cứng, ít bị ăn mòn
 • D. Quá trình sản xuất thép được thực hiện trong lò luyện thép

Câu 2: Dụng cụ làm bằng gang dùng chứa hoá chất nào sau đây ?

 • A. Dung dịch H2SO4 loãng
 • B. Dung dịch CuSO4
 • C. Dung dịch MgSO4
 • D. Dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

Câu 3: Nguyên liệu để sản xuất thép là:

 • A. Gang, sắt phế liệu
 • B. Quặng sắt
 • C. Cacbon, silic, mangan
 • D. Cả ba đáp án trên

Câu 4: Thổi khí CO vào lò luyện thép phản ứng hóa học không xảy ra là:

 • A. O + Fe $\rightarrow $ 2FeO
 • B. C+ O $\rightarrow $ CO
 • C. FeO+ CO Fe + CO$_{2}$
 • D. FeO + Mn Fe+ MnO

Câu 5: Trong quá trình sản xuất gang, thép, khí nào bị thải ra gây ảnh hưởng đến môi trường?

 • A. SO
 • B. H
 • C. NO
 • D. O

Câu 6: Phương pháp nào có thể luyện được thép chất lượng cao và tận đụng được sắt phế liệu?

 • A. Phương pháp betxomen ( lò thổi O)
 • B. Phương pháp Mactanh (lò bằng)
 • C. Phương pháp lò điện
 • D. Phương pháp Mactanh và lò điện

Câu 7: Hợp kim là gì?

 • A. Là chất thu được sau khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy của nhiều kim loại khác nhau hoặc hỗn hợp kim loại và phi kim
 • B. Là chất thu được sau khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy của kim loại và phi kim
 • C. Là chất thu được sau khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy của nhiều kim loại khác nhau
 • D. Là chất thu được sau khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy của kim loại

Câu 8: Gang là hợp kim của sắt với cacbon và một lượng nhỏ các nguyên tố khác như: Si, Mn, S,… trong đó hàm lượng cacbon chiếm:

 • A. Từ 2% đến 6%
 • B. Dưới 2%
 • C. Từ 2% đến 5%
 • D. Trên 6%

Câu 9: Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác trong đó hàm lượng cacbon chiếm:

 • A. Trên 2%
 • B. Dưới 2%
 • C. Từ 2% đến 5%
 • D. Trên 5%

Câu 10: Nguyên tắc luyện thép từ gang là

 • A. Dùng O2 oxi hoá các tạp chất Si, P, S, Mn,… trong gang để thu được thép.
 • B. Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao.
 • C. Dùng CaO hoặc CaCO3 để khử tạp chất Si, P, S, Mn,… trong gang để thu được thép.
 • D. Tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép

Câu 11: Muốn sản xuất 5 tấn thép chứa 98% sắt cần dùng bao nhiêu tấn gang chứa 94.5% sắt (cho hiệu suất của quá trình bằng 85%)?

 • A. 5,3 tấn
 • B. 6,1 tấn
 • C. 6,2 tấn
 • D. 7,2 tấn

Câu 12: Cứ 1 tấn quặng FeCO hàm lượng 80% đem luyện gang (95% sắt) thì thu được 378 kg thành phẩm. Hiệu suất của quá trình phản ứng là:

 • A. 92,8%
 • B. 93%
 • C. 95%
 • D. 92,98%

Câu 13: Từ môt tấn quặng manhetit- FeO$_{4}$ (chứa 53% Fe), có thể sản xuất được bao nhiêu tấn gang chứa 8% tạp chất?

 • A. 0,53 tấn
 • B. 0,92 tấn
 • C. 0,39 tấn
 • D. 0,57 tấn

Câu 14: A là quặng hemantit chưa 60% FeO$_{3}$, B là quặng manhetit chứa 69,6% Fe$_{3}$O$_{4}$. Cần trộn A,B theo tỉ lệ khối lượng như thế nào để thu được quặng C mà từ 1 tấn quặng C có thể điều chế được 0,5 tấn gang chứa 4% cacbon?

 • A. mA : mB = 5: 2
 • B. mA : mB= 2: 5
 • C. mA : mB = 2: 3
 • D. mA : mB = 3: 2

Câu 15: Để thu được một tấn thép chứa 98% Fe cần dùng 2,305 tấn quặng hemantit nâu (FeO$_{3}$.2HO). Hiệu suất quá trình sản xuất là:

 • A. 70%
 • B. 85%
 • C. 93%
 • D. 90%
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 20 hóa học 9: Hợp kim sắt: Gang, thép


 • 69 lượt xem