Giải bài luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? - tiếng việt 4 tập 2 trang 6

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? - trang 6 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

I. Nhận xét

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ. Hùng đút vội khẩu súng gỗ vào túi quần, chạy biến. Thắng mếu máo nấp vào sau lưng Tiến. Tiến không có súng, cũng chẳng có kiếm. Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa. Đàn ngỗng kêu quàng quạc, vươn cổ chạy miết.

Theo TIẾNG VIỆT 2, 1988

1. Tìm các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên?

2. Xác định chủ ngữ trong mỗi câu vừa tìm được?

3. Nêu ý nghĩa của chủ ngữ?

4. Cho biết chủ ngữ của các câu trên do loại từ ngữ nào tạo thành?

Chọn ý đúng:

  • a. Do danh từ và các từ kèm theo nó (cụm danh từ) tạo thành
  • b. Do động từ và các từ kèm theo nó (cụm động từ) tạo thành
  • c. Do tính từ và các từ kèm theo nó (cụm tính từ) tạo thành.

Trả lời:

CâuChủ ngữÝ nghĩa chủ ngữ
Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻMột đàn ngỗngChỉ con vật
Hùng đút vội khẩu súng gỗ vào túi quần, chạy biếnHùngChỉ người
Thắng mếu máo nấp vào sau lưng TiếnThắngChỉ người
Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xaEmChỉ người
Đàn ngỗng kêu quàng quạc, vươn cổ chạy miếtĐàn ngỗngChỉ con vật

4. Chủ ngữ của các câu trên được tạo thành bởi loại từ ngữ:

Đáp án: a. Do danh từ và các từ kèm theo nó (cụm danh từ) tạo thành

II. Ghi nhớ

1. Trong câu kể Ai làm gì?, chủ ngữ chỉ sự vật (người, con vật hay đồ vật, cây cối được nhân hóa) có hoạt động được nói đến ở vị ngữ.

2. Chủ ngữ thường do danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành.

III. Luyện tập

Câu 1. Đọc lại đoạn văn sau:

Cả thung lũng như một bức tranh thủy mặc. Những sinh hoạt của ngày mới bắt đầu. Trong rừng, chim chóc hót véo von. Thanh niên lên rẫy. Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước. Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn. Các cụ già chụm đầu bên những ché rượu cần.

a. Tìm các câu kể Ai làm gì? trong đoạn trên.

b. Xác định chủ ngữ của từng câu vừa tìm được

Trả lời:

Các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên là:

Trong rừng, chim chóc / hót véo von.

CN

Thanh niên / lên rẫy.

CN

Phụ nữ / giặt giũ bên những giếng nước.

CN

Em nhỏ / đùa vui trước nhà sàn.

CN

Các cụ già / chụm đầu bên những ché rượu cần.

CN

Câu 2. Đặt câu với các từ ngữ sau làm chủ ngữ:

a. Các chú công nhân

b. Mẹ em

c. Chim sơn ca

Trả lời:

Các từ ngữĐặt câu
a. Các chú công nhânCác chú công nhân đang hăng say xếp hàng vào kho
b. Mẹ emMẹ em cấy lúa ngoài đồng
c. Chim sơn caChim sơn ca đậu trên cành hót líu lo

Câu 3. Đặt câu nói về hoạt động của từng nhóm người hoặc vật được miêu tả trong bức tranh trên

Trả lời:

  • Đàn chim tung bay trên bầu trời
  • Mặt trời lấp ló sau đám mây trắng bồng bềnh
  • Bác nông dân vẫy tay chào các em nhỏ
  • Các bạn nhỏ tung tăng cặp sách đến trường
  • Những người phụ nữ nhanh tay gặt lúa.

  • 66 lượt xem