Tìm từ ghép từ láy chứa tiếng ngay, thẳng, thật Tiếng Việt lớp 4

  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài Tìm từ ghép từ láy chứa tiếng ngay, thẳng, thật được giải đáp chi tiết dưới đây nhằm hỗ trợ quá trình trả lời câu hỏi cũng như học tốt môn Tiếng Việt lớp 4.

Câu hỏi: Tìm từ ghép từ láy chứa tiếng ngay, thẳng, thật

Trả lời:

a) Ngay

- Từ ghép: ngay thẳng, ngay thật, ngay lưng, ngay lập tức, ...

- Từ láy: ngay ngắn, ngay ngáy

b) Thẳng

- Từ ghép: thăng tắp, thẳng tuột, thẳng đứng , thẳng tuột, thẳng tay,...

- Từ láy: thẳng thắn, thẳng thớm

c) Thật

- Từ ghép: ngay thật, chân thật, thật lòng, thành thật, ...

- Từ láy: thật thà

Đặt câu với các từ ghép, từ láy

* Từ ghép:

- Ngay thẳng là một đức tính quý.

- Học sinh xếp hàng thẳng tắp.

- Hãy đối xử thật lòng với nhau.

* Từ láy:

- Tính hắn thật thà như đếm.

- Bạn hãy thẳng thắn góp ý cho tôi.

- Tôi đã thẳng thừng bác bỏ ý kiến của hắn.

Tìm từ ghép từ láy chứa tiếng ngay, thẳng, thật được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em nắm chắc bài cũng như chuẩn bị tốt cho bài giảng sắp tới. Chúc các em học tốt, ngoài việc tham khảo tài liệu trên các em có thể tham khảo các môn học khác có tại, tài liệu học tập lớp 4 này nhé.

  • 479 lượt xem