Toán tiếng Anh 5 bài: Tổng nhiều số thập phân chương 2|Addtion of more than two decimals

  • 1 Đánh giá

Giải bài Tổng nhiều số thập phân chương 2|Addtion of more than two decimals. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Calculate:

Tính:

a) 5,27 + 14,35 + 9,25;

b) 6,4 + 18,36 + 52;

c) 20,08 + 32,91 + 7,15;

d) 0,75 + 0,09 + 0,8.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Calculate and compare the results of (a + b) + c and a + (b +c):

Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) +c và a + (b+c):

=> Xem hướng dẫn giải

2. Calculate and compare the result of (a + b) + c = a + (b + c):

Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) +c và a + (b+c):

=> Xem hướng dẫn giải

3. Calculate using the asscociative and the commutative property:

Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:

a) 12,7 + 5,89 +1,3;

b) 38,6 + 20,09 + 7,91;

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2;

d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem