Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 30 chương 1|Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 30 chương 1|Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Write the following measurements in square meters:

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

a) 5ha; 2km2

b) 400dm2; 1500dm2; 70 000cm2

c) 26m2 17dm2; 90m2 5dm2; 35dm2.

=> Xem hướng dẫn giải

2. >, <, = ?

2m2 9dm2... 29dm2 b) 8dm2 5cm2... 810cm2

790ha ... 79km2 4cm2 5mm2 ... 4 cm2

=> Xem hướng dẫn giải

3. They use timber to cover a rectangular floor with a length of 6m and a width of 4m. It costs 280 000 VND per square meter of timber. How much does it cost to cover the whole floor?

Người ta dùng gỗ để lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4m. Hỏi phải tốn bao nhiêu tiền mua gỗ để lát cả căn phòng đó, biết giá tiền 1m2 gỗ sàn là 280 000 đồng?

=> Xem hướng dẫn giải

4. The length of a rectangular parcel is 200m, the width is the length. What is the area of the parcel in square meters? In hectares?

Môt khu đất hình chữ nhật có chiều dài 200m, chiều rộng bằng chiều dài. Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bằng bao nhiêu héc-ta?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem