Toán tiếng Anh 5 bài: Vận tốc chương 4 | Speed

  • 1 Đánh giá

Giải bài Vận tốc chương 4 | Speed. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 139 - Toán tiếng Anh 5:

A person travels a distance of 105 km by motobike in 3 hours. Find his speed.

Một người đi xe máy đi trong 3 giờ được 105km. Tính vận tốc của người đi xe máy.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 139 - Toán tiếng Anh 5:

An airplane travels a distance of 1800km in 2.5 hours. Find its speed.

Một máy bay bay được 1800km trong 2,5 giờ. Tính vận tốc của máy bay.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 139 - Toán tiếng Anh 5:

A person took 1 minute and 20 seconds to run a distance of 400m. Find his spees in m/s.

Một người chạy được 400m trong 1 phút 20 giây. Tính vận tốc chạy của người đó với đơn vị đo là m/giây.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem