Toán tiếng Anh 5 bài: Hỗn số chương 1|Mixed numbers

  • 1 Đánh giá

Giải bài hỗn số chương 1|Mixed numbers. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Based on the figure, which fraction represents the shaded part (follow the example):

Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp (theo mẫu):

=> Xem hướng dẫn giải

2.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem