Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập chung trang 47 chương 2|Cumulative practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập chung trang 47 chương 2|Cumulative practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. FIll in the blanks with the correct decimals:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 42m 34cm = ...m;

b) 56m 29cm= ...dm;

c) 6m 2cm = ...m;

d) 4352m = ....km

=> Xem hướng dẫn giải

2. Write the following measurements in kilograms:

Viết các số sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-gam:

a) 500g; b) 347g; c) 1,5 tons

a) 500g; b) 347g; c) 1,5 tấn

=> Xem hướng dẫn giải

3. Write the following measurements in square meters:

Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

a) 7km2 ; 4ha; 8,5ha.

b) 30dm2 ; 300dm2; 515dm2

=> Xem hướng dẫn giải

4. Half of the perimeter of a rectangular school yard is 0.15km. The width is the length. Find the area of the yard in square meters, hectares.

Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,15km và chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích sân trường với đơn vị đo là mét vuông, là héc -ta.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem