Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 169 chương 5 | Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 169 chương 5 | Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 169 - toán tiếng Anh 5

Fill in the blanks with the correct measurements:

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

a)

Giải bài tập 1 trang 169 sách toán tiếng anh 5

b)

Giải bài tập 1 trang 169 sách toán tiếng anh 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 169 - toán tiếng Anh 5

A rectangular tank has a volume of 1,8m3 . The base of the tank has a length of 1,5m and the width of 0,8m. Find the height of the tank.

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 1,8m3. Đáy bể có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,8m. Tính chiều cao của bể.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 169 - toán tiếng Anh 5

A plastic cube has side length of 10cm which is 2 times the side length of a wooden cube. How many times langer is the total surface area of the plastic cube compared to that of the wooden cube:

Một khối nhựa dạng hình lập phương có cạnh dài 10cm và gấp đôi cạnh khối gỗ cũng hình lập phương. Hỏi diện tích toàn phần của khối nhựa gấp mấy lần diện tích toàn phần của khối gỗ đó?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem